Företagsregister

Information om företagsregister

Det finns flera olika företagsregister att söka i. De allra flesta innehar information om ägare, telefon och adresser. Vill man få djupare information får man oftast köpa dessa tjänster. Det finns flera som ger i princip samma information men ibland med olika  kvalitét och mängdinnehav. Det viktigaste när man söker i företagsregister av olika slag är att se över när informationen har inkommit. Så att tänka på vid inköp av tjänster som ger information om bolag är att se över när informationen inkommit. Detta bör även framgå i köpet.

Det finns även ett flertalet gratis informationstjänster som ger god företagsinformation.